Sn Murat TUĞRUL.....AFAD | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr.Fuat OKTAY ile Şube Yönetimi

Sn Murat TUĞRUL.....AFAD | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr.Fuat OKTAY ile Şube Yönetimi

AFAD | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr.Fuat OKTAY ile Konfederasyon Başkanımız Ayhan ÇİVİ,Genel Sekreter Durmuş ARSLANTAŞ,Hukuk sekreteri Murat TUĞRUL ve 1 Nolu Şube Yöneticilerimiz ile Arama kurtarma Birlik Müdürlükleri ve Ekip personelleri'nin yaşamış olduğu sıkıntılar ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili görüşüldü...Ayrıca AFAD'ın yeniden yapılanma sürecinde kurumun geleceği ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu.

Yerel Haksen 1 nolu şube yönetimi.....saygılarımızla....21.01.2014


Randevu talebimize olumlu cevap veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımız Dr. Fuat OKTAY 21 Ocak 2014 tarihinde makamında ziyaret edilerek, genel olarak AFAD personelinin yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili görüşmeler yapılmıştır.

Önümüzdeki süreçte İl Özel İdarelerinin de kapanma aşamasında olduğu ve sonrasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlikleri ile ilgili bir kanun tasarısı hazırlığı olup olmadığıyla alakalı sorular sorulmuş olup, kendileri de bu durum ile ilgili çalışmalarının olduğu bu çalışmaları meclis aşamasına getirdiklerini belirtmişlerdir. AFAD Başkanı Sayın Dr. Fuat OKTAY 81 ilde AFAD personelinin yaşamış olduğu sıkıntılardan haberdar olduğunun bu sıkıntıların kendilerini de rahatsız ettiğini bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için geceli gündüzlü çalışmalar yaparak bu aşamaya getirdiklerini belirtmişlerdir. Hazırladıkları tasarının 30 Marttan önce TBMM den geçmesini ümit ettiklerini, tasarının kanunlaşmasından sonra ise personelin artık yemek, servis, vs. gibi sorunlarının olmayacağını ayrıca özlük haklarıyla ilgilide çalışmalarında olduğunu ama bütün bunların TBMM aşamasında son şekliyle nasıl çıkacağına bağlı olduğunu belirtmiştir. Hazırlanan kanun tasarısının genel içeriği ile daha fazla bilgi vermesinin doğru olmayacağını ama bundan sonraki sürecin önemli olduğunu bununda olumlu bir şekilde sonuçlanacağını ümit ettiklerini belirtmiştir. AFAD Başkanı Sayın Dr. Fuat OKTAY beyle gerçekleştirilen görüşmeler olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Görüşmeden ayrılmadan önce hazırlamış olduğumuz dosya kendilerine takdim edilmiş olup karşılıklı iyi dilek ve temennilerde bulunulmuş olup ziyaretimiz sonlandırılmıştır.

Görüşmeye katılan Haksen Konfederasyon Başkanımız Ayhan ÇİVİ, Yerel Haksen Genel Sekreteri Durmuş ARSLANTAŞ, Genel Hukuk Sekreteri Murat TUĞRUL, 1 NOLU Şube Başkanı İsa SAGUN ve 1 NOLU Şube Yöneticileri Ercan HORUZ, Ercan MUMCU olumlu izlenimler edinmiş olup bundan sonraki süreçte AFAD personeli için daha iyi günlerin geleceğine inançlarının daha da arttığını belirtmişlerdir.KAYNAK:http://www.yerelhaksen.org.tr/yazi/2/Sn_Murat_TUGRULAFAD__Afet_ve_Acil_Durum_Yonetimi_Baskani_DrFuat_OKTAY_ile_Sube_Yonetimi.html
admin
admin
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26