AFAD ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (AFAD HAK-SEN) OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

AFAD ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (AFAD HAK-SEN) OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Sendikamızın Olağan Genel Kurulu 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde saat 11.00’de
aşağıdaki gündemle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Maltepe/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer
ve saatte 05-06 Mayıs 2021 saat 11.00’de tarihlerinde yapılacaktır.

GÜNDEM (1.Gün)
1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3. Divan Kurulu Seçimi
4. Tüzük Değişikliği
5- Faaliyet Raporunun Okunması ve ibrası
6- Mali Raporun Okunması ve ibrası
7- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
8- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması
9- Tahmini Bütçenin Kabulü
10-Dilek ve Temenniler

(2.Gün)
11-Zorunlu Organların Seçimi
12-Kapanış

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26